ଥଗିତ

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଥଗିତ

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


(ଥଗିତ—ଅନ୍ୟରୁପ)

ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

ଦେଶଜ - ବିଶେଷଣ - (ସଂସ୍କୃତ - ସ୍ଥଗିତ; ପ୍ରା. ଥକ୍କିଅ)[ସମ୍ପାଦନା]

୧. କ୍ଳାନ୍ତ; ଅବସନ୍ନ —୧. Tired; fagged; fatigued; worne.
୨. ଅବାକ୍; ସ୍ତମ୍ଭିତ; ସ୍ତବ୍ଧ — ୨. Dumbfounded; mute.
୩. ସ୍ଥିର —୩. Motionless.

ପବନ ହୋଇଲା ଥକିର, ଅଚଳ ଚଳ ବିପରୀତ ଭୂପତି. ପ୍ରେମପଞ୍ଚାମୃତ