ଥଣ୍ଡା ବିଜୁଳୀ

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଥଣ୍ଡା ବିଜୁଳୀ

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


(ଗରମ ବିଜୁଳୀ—ବିପରୀତ)

ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

ଦେଶଜ - ବିଶେଷ୍ୟ - (ଆଧୁନିକ ପ୍ରୟୋଗ)[ସମ୍ପାଦନା]

ବୈଦ୍ୟୁତିକ ବାଟେରି ବା ପ୍ରବାହଯୁକ୍ତ ତାରଦଣ୍ଡର ମୁଣ୍ଡରେ ବିଯୁକ୍ତ ପ୍ରାନ୍ତ (negative) ନାମକ ବିଦ୍ୟମାନ ବୈଦୁତିକ ଶକ୍ତି — Negative electricity.