ଥନହରା

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଥନହରା

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

ଥନଘରା, ଥନଭରାଅନ୍ୟରୂପ

ଦେଶଜ - ବିଶେଷ୍ୟ - (ସଂସ୍କୃତ - ସ୍ତନ୍ୟହରା)[ସମ୍ପାଦନା]

ସ୍ତନକୁ ରକ୍ତଗଡ଼ିବା ରୋଗ — An inflammatory affectation of the breast; a disease of the mammary glands; mammitis; mammary abscess.