ଥଳେଇ ଦେବା

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଥଳେଇ ଦେବା

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


(ଥଳେଇବା—ଅନ୍ୟରୂପ)

ପ୍ରାଦେଶିକ - (ବାଲେଶ୍ୱର)କ୍ରିୟାପଦ -[ସମ୍ପାଦନା]

ସମତୁଲ କରିବା — To level the earth.

(ଯଥା—ଏଠାରେ ମାଟି ଥଳେଇ ଦେ)