ଥାଏ

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଥାଏ

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଗ୍ରାମ୍ୟ - ବିଶେଷଣ -[ସମ୍ପାଦନା]

ଥାଈ ୪ (ଦେଖ) - Thāī ୪ (See)

ମୁଁ ସତ୍ୟ ଲଘିଂବି ନାହିଁ, ଛେଉଣ୍ଡ ପିଲାଟିକି ଥାଏ କରିବି ଫକୀରମୋହନ, ଗଳ୍ପସ୍ୱଳ୍ପ