ଥିଙ୍ଗଥିଙ୍କି

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଥିଙ୍ଗଥିଙ୍କି

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

ଦେଶଜ - (ଧ୍ୱନ୍ୟନୁକରଣ)ଅ[ସମ୍ପାଦନା]

ଆନନ୍ଧ ବାଦ୍ୟଧ୍ୱନୀବିଶେଷ — The sound of drums beaten with the fingers.