ଥିଙ୍ଗ୍ଥିଙ୍ଗ୍ଙ୍ଗ୍)

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଥିଙ୍ଗ୍ଥିଙ୍ଗ୍ଙ୍ଗ୍)

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

ଦେଶଜ - (ଧ୍ୱନ୍ୟନୁକରଣ)ଅ[ସମ୍ପାଦନା]

ଆନନ୍ଧ ବାଦ୍ୟଧ୍ୱନୀବିଶେଷ — The sound of drums beaten with the fingers.