ଥିତି

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଥିତି

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

ଦେଶଜ - ବିଶେଷ୍ୟ - (ସଂସ୍କୃତ - ସ୍ଥିତି)[ସମ୍ପାଦନା]

ସ୍ଥିତି —Existance.

ୟେ ମିଶି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଥିତି—ଯଶୋବନ୍ତ ପ୍ରେମଭକ୍ତି ଗୀତା