ଥିପ

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଥିପ

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ପ୍ରାଦେଶିକ - (ସମ୍ୱଲପୁର) ବିଶେଷ୍ୟ -[ସମ୍ପାଦନା]

ଟୋପା; ବୁନ୍ଦା —A drop; round mark.

(ଯଥା—ଏହା କରିବାକୁ କଣ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିପ ମରା ଯାଇଅଛି)