ଥିରମନ

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଥିରମନ

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଦେଶଜ - ବିଶେଷ୍ୟ - ଓବିଶେଷଣ - (ସଂସ୍କୃତ - ସ୍ଥିରମତି)[ସମ୍ପାଦନା]

ସ୍ଥିରମତି (ଦେଖ) - Sthiramati (See)

ଆରେ ଥିରମତି, ଥାନ ବାକି ନ ରଖେ ମୋ ଚୁମ୍ୱତତି କବିସୂର୍ଯ୍ୟ. ସଙ୍ଗୀତ