ଧଣ୍ଡଷଣ୍ଡ

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଧଣ୍ଡଷଣ୍ଡ

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


(ଧଣ୍ଡ ଷଣ୍ଡିଆ, ଧଣ୍ଡଷଣ୍ଢିଆ—ଅନ୍ୟରୂପ)

ଦେଶଜ - ବିଶେଷ୍ୟ -[ସମ୍ପାଦନା]

ଅକଥ୍ୟ ବା ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷା — Obscene words.