ପଅଁଷଠୀ

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ପଅଁଷଠୀ

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

(ପଁଷଠୀ—ଅନ୍ୟରୂପ)

ଦେଶଜ - ବିଶେଷ୍ୟ - ଓବିଶେଷଣ - (ସଂଖ୍ୟାବାଚକ; ସଂସ୍କୃତ - ପଞ୍ଚଷଷ୍ଟି; ପ୍ରା ପଞ୍ଚସଠ୍ଠି)[ସମ୍ପାଦନା]

ଷାଠିଏ ଅପେକ୍ଷା ୫ ଉର୍ଦ୍ଦ୍ୱ ସଂଖ୍ୟା; ୬୫: — Sixty five; ୬୫.