ପଇକାରୀ

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ପଇକାରୀ

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

(ପଇକାରିଆ—ଅନ୍ୟରୂପ)

ବୈଦେଶିକ - ବିଶେଷ୍ୟ - (ଫାରାସୀ - ପୈକାର୍)[ସମ୍ପାଦନା]

୧. କୋଚା ବିକ୍ରି କରିବା ବେପାରୀ; ଯେଉଁ ବେପାରୀ ବଡ଼ ମହାଜନ ଠାରୁ ସଉଦ ଆଣି ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ବିକ୍ରି କରେ —୧. Retail trader; a hawker treding in retail.
୨. ଅଳ୍ପ ମୁଳ ଧନ ବାଲା ବେପାରୀ —୨. A petty trader.

ଦେଶଜ - ବିଶେଷଣ -[ସମ୍ପାଦନା]

କୋଚା ବିକ୍ରି ସମ୍ୱନ୍ଧୀୟ —Relating to retail- sale or trade.