ପଇତକ୍ ପଡ଼ା

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ପଇତକ୍ ପଡ଼ା

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ପଇତୁକା ପଡ଼ା; ପଇତୁକା ପୋଡ଼ା;, ପଇତକ୍ ପଡ଼ିବା; ପଇତୁକ ପଡ଼ିବା;, ପୈତୁକ ପୋଡ଼ା; ପୈତକ ପୋଡ଼ାଅନ୍ରୂପ

ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

ଦେଶଜ - ବିଶେଷ୍ୟ - (ସଂସ୍କୃତ - ପୈତ୍ତିକ+ପ୍ରଦାହ)[ସମ୍ପାଦନା]

ପ୍ରସ୍ରାବଜ୍ୱାଳା; ପ୍ରସ୍ରାପୋଡ଼ା; ପ୍ରସ୍ରାବ ଯନ୍ତ୍ରଣା ରୋଗ; ପରିସ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ପରିସ୍ରାନଳୀରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବୋଧ — Painful urination.

(ଦ୍ର— ଏହା ମେହରୋଗର ପୂର୍ବାବସ୍ଥା)