ପଇସା ପାଡ଼ି ଶୋଇବା

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ପଇସା ପାଡ଼ି ଶୋଇବା

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

ଦେଶଜ - କ୍ରି. (ଆକ୍ଷାରିକ ଅର୍ଥ—ପଇସାକୁ ବିଛଣାରେ ବିଛାଇ ଶୋଇବା)[ସମ୍ପାଦନା]

୧. ଖୁବ୍ ଧନୀ ହେବା —୧. To be immensely rich.
୨. ଧନ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲୋଭସକ୍ତ ବା ମାୟାଗ୍ରସ୍ତ ହେବା — ୨. To have an inordinate attachment for money.
୩. ଅତି କୃପଣ ହେବା —୩. To be very parsimonius or miserly.