ପଇସା ବନ୍ଧା ଇବା

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ପଇସା ବନ୍ଧା ଇବା

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

ଦେଶଜ - କ୍ରିୟାପଦ -[ସମ୍ପାଦନା]

ପଇସାକୁ ଦେଇ ତହିଁ ବଦଳରେ ଟଙ୍କା ଆଣିବା; ଟଙ୍କା ବନ୍ଧାଇବା — To exchange copper into silver or other coins; tom change copper into currency notes.