ପଇସା ବୁଡ଼ିଯିବା

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ପଇସା ବୁଡ଼ିଯିବା

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

ପଇସା ବୁଡ଼ିବା, ପଇସା ଡ଼ୁବିବା, ପଇସା ଡ଼ୁବିଯିବା, ଅନ୍ୟରୂପ

ଦେଶଜ - ବିଶେଷ୍ୟ -[ସମ୍ପାଦନା]

ଆପଣାର ପ୍ରାପ୍ୟ ଧନ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଠାରୁ ଆଦାୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଲୋପ ହେବା — The state of one's dues becoming barred or unrealisable.

୨. ଧନରେ ବିଶେଷ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବା —୨. Suffering of a great loss of money.