ପକା ଡ଼ୋଳା

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ପକା ଡ଼ୋଳା

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


(ପକାତୋଳା—ଅନ୍ୟରୂପ)

ଦେଶଜ - ବିଶେଷ୍ୟ - (ସଂସ୍କୃତ - ପ୍ରକ୍ଷେପ+ତୋଳନ)[ସମ୍ପାଦନା]

୧. ପକାଉଠା (ଦେଖ) - — ୧. Pakā uthā (See)
୨. (ଲକ୍ଷଣାର୍ଥ) ଅଣହେଳା — ୨. (fig) Neglect.