ପଖାଳ କରିଆ

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ପଖାଳ କରିଆ

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

ପଖାଳକେରା, ପଖାଳକେରିଆଅନ୍ୟରୂପ

ଦେଶଜ - ବିଶେଷ୍ୟ - (ସଂସ୍କୃତ - ପ୍ରକ୍ଷାଳନ)[ସମ୍ପାଦନା]

ଘରେ ପିନ୍ଧା ଯିବା ଲୁଗା; ରାତିପିନ୍ଧା; ଯେଉଁ ଲୁଗା ପ୍ରତିଦିନ ଧୁଆଯାଏ — A cloth worn every day at home and washed daily.