ପଙ୍କତି

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ପଙ୍କତି

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଦେଶଜ - ବିଶେଷ୍ୟ -[ସମ୍ପାଦନା]

(ରାଧାଶ୍ୟାମ ଦାସଙ୍କ)—ବ୍ୟାୟାମ ଆଦେଶ ବଚନ — A term of drill-fall in.ପଙ୍କତି

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଦେଶଜ - (ପଦ୍ୟ) ବିଶେଷ୍ୟ - (ସଂସ୍କୃତ - ପଂକ୍ତି)[ସମ୍ପାଦନା]

ପଂକ୍ତି (ଦେଖ) - Paṅkti (See)

ଫିଙ୍ଗଇ ଅମ୍ଭରେ ପୋତ—ପଙ୍କତି—ରାଧାନାଥ