ପେପର୍

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ପେପର୍

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

ବୈଦେଶିକ - ବିଶେଷ୍ୟ - (ଇଂ)[ସମ୍ପାଦନା]

୧. କାଗଜ —୧. Paper.
୨. ଖବର କାଗଜ —୨. Newspaper.
୩. ପ୍ରଶ୍ନ ଲେଖାଥିବା କାଗଜ — ୩. Question paper.
୪. (କଚିରିଆ) କୌଣସି ନଥି ସମ୍ପର୍କୀୟ କାଗଜପତ୍ର — ୪. A paper connceted with a record.