ଫଟା ପାଣି

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଫଟା ପାଣି

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ପ୍ରାଦେଶିକ - (ପୁରୀ) ବିଶେଷ୍ୟ -[ସମ୍ପାଦନା]

ଅଳ୍ପ ଗଞ୍ଜେଇରେ ନାନା ପ୍ରକାର ମସଲା ପଡ଼ି ଘୋଟା ହୋଇ କରା ଯାଇ ଥିବା ପାନୀୟ — A slightly intoxicating drink made of hemp leaves and spices pasted together.