ବଂଶା

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ବଂଶା

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ପ୍ରାଦେଶିକ - (ବାମଣ୍ଡା) ବିଶେଷ୍ୟ - (ସଂସ୍କୃତ - ବଂଶ=ବାଉଁସ)[ସମ୍ପାଦନା]

ଚାଳର ରୁଅ — Rafter of a thatched house.