ବଂଶାଙ୍କୁର

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ବଂଶାଙ୍କୁର

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ସଂସ୍କୃତ - ବିଶେଷ୍ୟ - (୬ଷ୍ଠୀ ତତ୍; ବଂଶ+ଅଙ୍କୁର)[ସମ୍ପାଦନା]

ବାଉଁଶ ଗଜା; ବାଉଁଶ କରଡ଼ି —The young shoots of bamboo.