ବଂଶାନୁକ୍ରମେ

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ବଂଶାନୁକ୍ରମେ

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

ଦେଶଜ - କ୍ରି. ବିଶେଷଣ - (ସଂସ୍କୃତ - ବଂଶାନୁକ୍ରମେଣ)[ସମ୍ପାଦନା]

ବଂଶପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ —Through successive generationa.