ବଂଶାବଳି

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ବଂଶାବଳି

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ସଂସ୍କୃତ - ବିଶେଷ୍ୟ - (୬ଷ୍ଠୀ ତତ୍; ବଂଶ+ଆବଳି)[ସମ୍ପାଦନା]

କୃସିନାମା; ଯେଉଁ ଚିତ୍ରରେ ବା ତାଲିକାରେ ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମେ ଜନ୍ମିଥିବା ବଂଶଧରମାନଙ୍କର ବିବରଣ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇ— ଥାଏ —A genealogical tree; pedigree of family line; genealogy.