ବଂଶ ପରମ୍ପରା

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ବଂଶ ପରମ୍ପରା

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ସଂସ୍କୃତ - ବିଶେଷ୍ୟ - (୬ଷ୍ଠୀ ତତ୍; ବଂଶ+ପରମ୍ପରା)[ସମ୍ପାଦନା]

ବଂଶକ୍ରମ; ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମ — Successive generations in a family.