ବଂ ବଂ

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ବଂ ବଂ

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

(ବଂ ଭୋଳା—ଅନ୍ୟରୂପ)

ଦେଶଜ - (ଧ୍ୱନ୍ୟନୁକରଣ) ଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ମହାଦେବଙ୍କ ନିକଟରେ ସ୍ତୁତି କରିବା ବେଳେ ଉଚ୍ଚାରିତ ଧ୍ୱନି — A sound made while offering prayer to Ṡiba.