ବଅ

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ବଅ

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

(ବଅ ପାଟି—ଅନ୍ୟରୂପ)

ଦେଶଜ - ବିଶେଷ୍ୟ - (ସଂସ୍କୃତ - ବ)[ସମ୍ପାଦନା]

ତନ୍ତର ସୂତାନର୍ମିତ ପାନିଆ; ଯେଉଁ ସୂତ୍ରମୟ ଫାଶ ମଧ୍ୟରେ ଟାଣୀ ସୂତା ଗୋଟିଗୋଟି ହୋଇ ଗଳି ଝୁଲୁଥାଏ —The comb or knots through which the warp threads pass and hang down.