ବଅ କାଠି

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ବଅ କାଠି

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଦେଶଜ - ବିଶେଷ୍ୟ -[ସମ୍ପାଦନା]

ଯେଉଁ କାଠି ଦୁଇ ଖଣ୍ଡରେ ବଅର ସବତା ବନ୍ଧା ଯାଏ —The two sticks enclosing the hanging warp-strings.