ବଇଠକ ଖାନା

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ବଇଠକ ଖାନା

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


(ବଇଠକ ଘର—ଅନ୍ୟରୂପ)

ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

ଦେଶଜ - ବିଶେଷ୍ୟ - (ହିନ୍ଦୀ - ବୈଠକ+ଫାରାସୀ - ଖାନାହ୍)[ସମ୍ପାଦନା]

ବସିବା ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହୃତ କୋଠରୀ; ବେହରଣ ମଣ୍ଡପ; ଉପବେଶନ ଗୃହ — Parlour; drawing room.