ବଇଠାଇବା

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ବଇଠାଇବା

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

ଦେଶଜ - କ୍ରି.[ସମ୍ପାଦନା]

ବସାଇବା — To cause to sit.

ବଇଠାଇବି ତାଙ୍କ ଯମଙ୍କ ପୁରତେ କୃଷ୍ଣସିଂହ. ମହାଭାରତ ବିରାଟ