ବଇଠାରୁ

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ବଇଠାରୁ

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


(ବୈଠା[ରୁ]—ଅନ୍ୟରୂପ)

ପ୍ରାଦେଶିକ - (ଗଞ୍ଜାମ) ବିଶେଷ୍ୟ -[ସମ୍ପାଦନା]

ବଣିଆମାନଙ୍କ ବଂଶୋପାଧି ବିଶେଷ —A family-title of certain goldsmiths.