ବଇରିତାପଣ

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ବଇରିତାପଣ

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

ଗ୍ରାମ୍ୟ - ବିଶେଷ୍ୟ - (ପଦ୍ୟ) (ସଂସ୍କୃତ - ବୈରିତା)[ସମ୍ପାଦନା]

ଶତ୍ରୁଭାବ — Enmity.

ବଇରିତ ପଣେ ଯେହୁ ଭଜନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ସାତୁକ୍ୟ ମୁକ୍ତି ଲଭନ୍ତି—ପ୍ରାଚୀ. ଜଳରଚିତ