ବଉଁଛାଇବା

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ବଉଁଛାଇବା

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ପ୍ରାଦେଶିକ - (ସମ୍ୱଲପୁର)କ୍ରିୟାପଦ -[ସମ୍ପାଦନା]

ବାଆଁରେଇ ଦେବା; ଭୁଲାଇ ଦେବ —To entice; to inveigle; to pursuade by wile.