ବଉଦ ଉଠେଇବା

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ବଉଦ ଉଠେଇବା

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

ଦେଶଜ - ବିଶେଷ୍ୟ -(ସଂସ୍କୃତ - ବାରିଦ+ଉତ୍ଥାନ)[ସମ୍ପାଦନା]

ଆକାଶରେ ମେଘ ଦେଖାଯିବା; ମୋଘୋଦୟ —Clouds appearing in the sky; overcloudiness of the sky.