ବଉଳାଇବା

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ବଉଳାଇବା

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଦେଶଜ - କ୍ରିୟାପଦ -[ସମ୍ପାଦନା]

(ବଉଳିବା କ୍ରିୟାର ଣିଜନ୍ତ ରୂପ) — (The causative form of Bauḻibā).

ବୃକ୍ଷକୁ ମୁକୁଳିତ କରାଇବା — To cause a tree to put forth buds.