ବଉଳ ମାଳି

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ବଉଳ ମାଳି

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଦେଶଜ - ବିଶେଷ୍ୟ -[ସମ୍ପାଦନା]

ବଉଳ ଫୁଲର ମାଳା ପରି ଏକଜାତୀୟ ଦଳ — A kind of water-weed resembling a Bakuḻa-garland.

ପ୍ରାଦେଶିକ - (ବାଲେଶ୍ୱର) ବିଶେଷ୍ୟ -[ସମ୍ପାଦନା]

ବେସନରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଏକପ୍ରକାର ତୈଳ ବା ଘୃତପକ୍ୱ ପିଠା —A kind of small pastry cake fried in ghee or oil.