ବଏ ପଇଠ

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ବଏ ପଇଠ

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

ଦେଶଜ - ବିଶେଷ୍ୟ - (ମହାଜନୀଖାତା) (ବିପରୀତାର୍ଥ ସହଚର ଶବ୍ଦ; ସଂସ୍କୃତ - ବ୍ୟୟ; ପ୍ରତିଷ୍ଠା)[ସମ୍ପାଦନା]

୧. ଟଙ୍କା ଆଦାନପ୍ରଦାନ; ବ୍ୟୟ ଓ ଆୟ — ୧. Taking money and paying back; credit and account.
୨. ମହାଜନୀ ହିସାବଖାତାରେ ଆୟ ଓ ବ୍ୟୟ ଲେଖା ହୋଇଥିବା ଅଂଶ ମାନ; ଜମା ଖରଚ —୨. The credit and debit sides of an account book.