ବକତା

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ବକତା

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

ଗ୍ରାମ୍ୟ - (ପଦ୍ୟ).ବିଶେଷଣ -[ସମ୍ପାଦନା]

ବକ୍ତା (ଦେଖ) - — Bakatā (See)

ସେ ବଳଖିଲ୍ୟମାନେ ତ ସତ୍ୟ ବକତା କୃଷ୍ଣସିଂହ. ମହାଭାରତ. ଆଦି