ବକା ବନା

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ବକା ବନା

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ବକା ବକି, ବକା ବର୍ଣ୍ଣାଅନ୍ୟରୂପ

ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

ଦେଶଜ - ବିଶେଷ୍ୟ - (ସଂସ୍କୃତ - ବଚ ଧାତୁ ଓ ବର୍ଣ ଧାତୁ)[ସମ୍ପାଦନା]

୧. ଗପ; ଗୁଡ଼ାଏ ଗପିବା — ୧. Too much talking.
୨. ଗାଳିମନ୍ଦ —୨. Rebuke.
୩. ଅନୋଽନ୍ୟରେ ଗାଳି ଦିଆଦେଇ — ୩. Mutual rebuke.