ବକିୟା ଖଜଣା

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ବକିୟା ଖଜଣା

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


(ସନହାଲ୍ ଖଜଣା—ବିପରୀତ)

ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

ବୈଦେଶିକ - ବିଶେଷ୍ୟ - (କଚିରିଆ) (ଫାରାସୀ - ବକୀୟା+ଖଜାନା)[ସମ୍ପାଦନା]

ପୂର୍ବସନମାନଙ୍କର ଖଜଣା, ଯାହା ପ୍ରଜା ଆଦାୟ ନ ଦେଇ ବାଜି ରଖିଥିବା —Arrear rent for year or years other the current year.