ବକୁଳ ଅମାବାସ୍ୟା

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ବକୁଳ ଅମାବାସ୍ୟା

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


(ବକୁଳ ଅମାସ୍ୟା, ବକୁଳ ଅମାବାସ୍ୟା—ଦେଶଜ ରୂପ)

ସଂସ୍କୃତ - ବିଶେଷ୍ୟ -[ସମ୍ପାଦନା]

ବଉଳ ଅମାବାସ୍ୟା (ଦେଖ) - — Bauḻa amābāsyā (See)