ବକେଆ

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ବକେଆ

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ବାକେୟା, ବାକିୟା(ଆ), ବାକି ବକିୟା, ବାକି ବକରଅନ୍ୟରୂପ

ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

ବୈଦେଶିକ - ବିଶେଷଣ - (କଚିରିଆ) (ଫାରାସୀ - ଓ ଆରବୀ - ବିକିୟା, ବକାୟା=ଅବଶିଷ୍ଟ; ବାକି ଥିବା)[ସମ୍ପାଦନା]

ପୂର୍ବରୁ ବାକି ଥିବା —Remaining outstanding.

ବିଶେଷ୍ୟ -[ସମ୍ପାଦନା]

୧. ପୂର୍ବରୁ ବାକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ — ୧. Arrear works.
୨. ଗତି ସନରୁ ବାକିଥିବା ଖଜଣା ବା ପ୍ରାପ୍ୟ — ୩. Arrear rent or due; arrears.