ବକ୍ତବ୍ୟ ବିଷୟ

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ବକ୍ତବ୍ୟ ବିଷୟ

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ସଂସ୍କୃତ - ବିଶେଷ୍ୟ -[ସମ୍ପାଦନା]

ବତ୍କୃତାର ବିଷୟୀଭୂତ ବସ୍ତୁ — Subject-matter of a lecture or speech.