ବକ୍ତୃତା କରିବା

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ବକ୍ତୃତା କରିବା

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


(ବକ୍ତୃତା ଦେବା—ଅନ୍ୟରୂପ)

ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

ଦେଶଜ - କ୍ରିୟାପଦ -[ସମ୍ପାଦନା]

ସଭାରେ କୌଣସି ବିଷୟ କହିବା — To deliver a lecture; to address a meeting.