ବକ୍ତୃତା ଝାଡ଼ିବା

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ବକ୍ତୃତା ଝାଡ଼ିବା

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

ଦେଶଜ - କ୍ରି. (ବ୍ୟଙ୍ଗ)[ସମ୍ପାଦନା]

୧. ବକ୍ତୃତା କରିବା — ୧. To deliver a lecture .
୨. ଅନର୍ଗଳ ଗପିବା — ୨. To talk much.