ବକ୍ର ଉତର

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ବକ୍ର ଉତର

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଦେଶଜ - ବିଶେଷ୍ୟ - (ସଂସ୍କୃତ - ବକ୍ର+ଉତ୍ତର)[ସମ୍ପାଦନା]

ଥଟା କଥା — Jest.

ଜାଣେ ରସିକ ମାତର ସେହି ମୋହନ ମନ୍ତର ଯେମନ୍ତ ମଧୁରତର ବକ୍ର ଉତର ଭଞ୍ଜ. ପ୍ରେମସୁଧାନିଧି