ବାର୍ଷିକ

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ବିଶେଷଣ (ସଂସ୍କୃତ)[ସମ୍ପାଦନା]

 1. ସାମ୍ବତ୍ସରିକ; ପ୍ରତିବର୍ଷ ଘଟିବା ବା କରାଯିବା
 2. ପ୍ରତି ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ
 3. ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଦେୟ
 4. ପ୍ରତି ବର୍ଷ ପ୍ରାପ୍ୟ
 5. ଯାହା ପ୍ରତି ବର୍ଷ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ କରାଯାଏ
 6. ଯାହା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜନ୍ମେ ଓ ମରେ
 7. ବର୍ଷାକାଳୀନ; ବର୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ
 8. ବର୍ଷା ଋତୁ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ

ବିଶେଷ୍ୟ[ସମ୍ପାଦନା]

 1. ବାତ୍ସରିକ ବେତନ
 2. ବାତ୍ସରିକ କର
 3. ପ୍ରତି ବର୍ଷ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପୂଜାଦି
 4. ବର୍ଷରେ ଥରେ ଦେୟ ବା ପ୍ରାପ୍ୟ ବସ୍ତୁ

ବାର୍ଷିକ

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


(ବାର୍ଷିକ—ସ୍ତ୍ରୀ) 

ସଂସ୍କୃତ - ବିଶେଷଣ - (ବର୍ଷ+ଭବ, ଦେୟ ବା ନିବୃତ୍ତ୍ୟର୍ଥେ, ଇକ)[ସମ୍ପାଦନା]

୧. ସାମ୍ୱତ୍ସରିକ; ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଘଟିବା ବା କରାଯିବା — ୧. Annual; yearly; taking place or done every year.
୨. ପ୍ରତି ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ —୨. Fixed for the year.
୩. ବତ୍ସର ସମ୍ୱନ୍ଧୀୟ —୩. Relating to the year.
୪. ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଦେୟ —୪. Payable. annually.
୫. ପ୍ରତି ବର୍ଷ ପ୍ରାପ୍ୟ —୫. Falling due annually.
୬. ଯାହା ପ୍ରତି ବର୍ଷ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ କରାଯାଏ — ୬. Performed at a fixed time, once every year.

(ଯଥା—ବାର୍ଷିକ ଜନ୍ମୋତ୍ସବ)

୭. ଯାହା ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଜନ୍ମେ ଓ ମରେ; ବର୍ଷଜୀବୀ (ଗୁଳ୍ମ) — ୭. (a plant or creeper) Which grows and dies in a year; annual; seasonal.
୮. (ବର୍ଷା+ଇକ) ବର୍ଷାକାଳୀନ; ବର୍ଷା ସମ୍ୱନ୍ଧୀୟ — ୮. Relating to rain; rainy.
୯. ବର୍ଷା ଋତୁ ସମ୍ୱନ୍ଧୀୟ —୯. Relating to the rainy season.

ବିଶେଷ୍ୟ -[ସମ୍ପାଦନା]

୧. ବାତ୍ସାରିକ ବେତନ —୧. Annual pay.
୨. ବାତ୍ସାରିକ କର —୨. Annual rent.
୩. ପ୍ରତି ବର୍ଷ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପୂଜାଦି — ୩. Annual religious ceremonies.
୪. ବର୍ଷରେ ଥରେ ଦେୟ ବା ପ୍ରାୟ ବସ୍ତୁ —୩. Any thing payable once every year.

ଦେଶଜ - ବିଶେଷ୍ୟ -[ସମ୍ପାଦନା]

ଚୌପଣି (ଦେଖ) - —Ch&aline;&uline;paṇi (See)