ଭଇଁଷା ଅନ୍ଧାର

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଭଇଁଷା ଅନ୍ଧାର

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ପ୍ରାଦେଶିକ - (ସମ୍ୱଲପୁର) ବିଶେଷ୍ୟ -[ସମ୍ପାଦନା]

ମହଁସନ୍ଧ୍ୟାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାତ୍ରିକାଳ —Time after dusk.

[ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ —ଏ ସମୟରେ ମଇଁଷିମାନେ ଚାରଣ ସ୍ଥାନରୁ ଫେରି— ବାରୁ ସମ୍ଭବତଃ ଏହି ନାମ କିମ୍ୱା ମଇଷିଙ୍କ ଦେହର ବର୍ଣ୍ଣ ପରି ଅନ୍ଧକାର ବୋଧ ହେବାରୁ]